Wat is PM(K)T?

PMKT (t/m 12)

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is een individuele ervarings- en ontwikkelingsgerichte  therapie. Het is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar die stagneren in hun ontwikkeling. Zij laten dit veelal zowel thuis als op school zien. Het doel is de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Samenwerking met de ouders/ opvoeders en andere mensen uit de leefomgeving van het kind, zoals de leerkracht, is een belangrijk deel van de Psychomotorische Kindertherapie.

In een veilige omgeving, met de deskundige begeleiding van de therapeut, wordt gewerkt aan een verwerkings- en/of veranderingsproces bij het kind. 

De therapeut stemt de therapie af op het ontwikkelingsniveau en de behoefte van het kind en kiest de werkwijze die daar het beste op aansluit. Zij heeft daarbij de keuze uit bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve middelen

Bewegen en ervaren is leren, waarbij negatieve ervaringen plaats maken voor positieve ervaringen. Een kind dat zich makkelijk beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin. Uiteindelijk krijgt het kind meer gedragsalternatieven tot zijn beschikking, krijgt het zelfvertrouwen, gaat het beter functioneren en is ontwikkelingsgroei weer mogelijk.

PMT (v.a. 12 jaar)

Soms zijn er problemen waar je veel moeite mee hebt.
Erover praten kan best lastig zijn.
Voor die kinderen
en jongeren is PMT een passende oplossing.

Psychomotorische therapie (PMT) is een doe-therapie. Bij veel therapieën wordt er vooral gesproken over problemen. Bij PMT staat het doen en ervaren centraal. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen zoals sport en spelvormen en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken, zoals ontspanningsoefeningen. 

Psychomotorische therapie (PMT) is dus een therapie waarin je leert door te doen. Je wordt geholpen een oplossing te vinden voor de problemen waar jij moeite mee hebt. Bijvoorbeeld hoe je om kunt gaan met spanning, boosheid, angst of iets anders.

Menu