Lena

Lena Bastian

Mijn naam is Lena Bastian (1977). Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters. In 2001 ben ik afgestuurd als 1e graads dansdocente op de Rotterdamse dansacademie (Codarts). Na mijn studie ben ik met veel plezier dansles gaan geven op balletscholen en basisscholen. Ik zag regelmatig kinderen die in hun ontwikkeling waren vastgelopen of dreigden vast te lopen. Het bewegen tijdens de danslessen had een positief effect op deze kinderen. Ik had toen niet de kennis en vaardigheden om de kinderen hierin verder te helpen. Daarom begon ik in 2008 aan de Post-HBO opleiding tot Psychomotorische kindertherapeute waar ik in 2011 met succes ben afgestudeerd. Op dit moment doe ik de Master Psychomotorische therapie aan de Hoogeschool Windesheim te Zwolle. Ik volg regelmatig bijscholingen en cursussen om mijn kennis te verbreden en verdiepen. Daarnaast neem ik deel aan verschillende Intervisiegroepen en ben ik lid van het collectief Vaktherapie Haaglanden.

Ik ben aangesloten FVB en RBCZ. Ik sta geregistreerd bij het Register Vaktherapie onder nummer 5989.

“Ik geloof in de competentie en de innerlijke groeikracht van het kind.
Mijn doel is het om kinderen en jongeren in een veilige en warme omgeving hun eigen kracht en mogelijkheden te leren kennen en laten ervaren. Daarbij accepteer ik de eigenheid van ieder kind en jongere en sluit ik aan bij de interesses en sterke kanten deze.”

Corinne Mastenbroek

Mijn naam is Corinne Mastenbroek (1975). Na circa 8 jaar als verpleegkundige werkzaam te zijn geweest, volgde ik de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. In de jaren hierna was ik o.a werkzaam als gezinsbegeleider, jeugdhulpverlener en onderzoeker. In de loop van de jaren lieten ouders en kinderen mij verschillende facetten van hun leven mee beleven. Vanuit mijn expertise mocht ik op verschillende manieren voor hen van betekenis zijn.

Mijn behoefte aan ontwikkeling gecombineerd met mijn wens kinderen en ouders op een dieper niveau verder te helpen, verwezenlijkte ik door de opleiding psychomotorische kindertherapie te volgen welke ik in 2019 met succes heb afgerond. Het feit dat ieder kind anders is en het steeds opnieuw een zoektocht is hoe dit ene kind met zijn ouder(s) of verzorger(s) te helpen, laat mij iedere keer weer zien dat dit zoeken wordt beloond. Een mooi mens bloeit op.

Mijn diverse ervaring en opgedane kennis maakt het mogelijk verschillende theorieën, methodieken en werkwijze te integreren en toe te passen. Naast dat ik voor mijn registraties verplicht ben bijscholingen en intervisie te volgen, vind ik mijn ontwikkeling belangrijk omdat ik hiermee mijn motivatie en mogelijkheden vergroot. Mijn ontwikkeling is de basis waardoor uw kind zich kan ontwikkelen.

Ik ben aangesloten bij de NFG 9163, RBCZ 200365R en bij het registerplein SKJ 110008840

Corinne Mastenbroek
Menu