Voor wie is het?

PM(K)T kan hulp bieden aan kinderen bij wie de ontwikkeling niet lekker of vanzelfsprekend verloopt.
Het kind geeft bepaalde signalen af waardoor je merkt dat het kind niet lekker in zijn vel zit.

Voor wie is het

De volgende gedragingen kunnen te zien zijn:

 • afwijzing in het contact met ouders
 • lusteloos/depressief
 • teruggetrokken, sociaal isolement of geen vriendjes
 • veel boosheid of agressie
 • impulsief
 • aandacht- en/of leerproblemen
 • slaapproblemen
 • negatief zelfbeeld of onzekerheid
 • (faal-)angstig
 • motivatieproblemen
 • gespannenheid
 • ongedurig

Vaak is ook in de manier van bewegen en in de lichaamstaal te zien dat het kind zich niet lekker voelt. Zo is het kind bijvoorbeeld:

 • druk/overbewegelijk
 • gespannen
 • traag
 • onhandig/houterig
 • weinig lichaamsbesef
 • coördinatieproblemen
 • lichamelijke klachten zonder duidelijk medische oorzaak

of een traumatische ervaring zoals:

 • scheiding
 • verlies
 • ziekte
 • mishandeling
 • seksueel misbruik

Kinderen kunnen ook vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van een stoornis zoals:

 • AD(H)D, een stoornis uit het Autisme spectrum (ASS)
 • Hechtingsproblemen
 • overige psychiatrische aandoeningen

Contra-indicaties

PM(K)T binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd, wanneer er sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins  complex of anderszins ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht of doorverwezen.

Menu