Het therapieproces

Het therapieproces

Kennismakingsgesprek:

Tijdens dit gesprek kunt u kennismaken met de therapeut en krijgt u uitleg over de werkwijze en het therapie proces. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Anamnesegesprek:

Dit is het intakegesprek met ouder(s) of verzorger(s) waarbij uitgebreid ingegaan wordt op de ontwikkeling en problematiek van uw kind. Alle andere gegevens van uw kind, zoals gegevens van school, psychologische rapportage en/of medische gegevens worden in overleg met u verzameld. Naast dat dit nodig is voor een gedegen behandelplan, zorgt dit ervoor dat u niet opnieuw gevraagd wordt te vertellen wat u eerder ook al deed.

Psychomotorisch onderzoek:

Het therapie proces start met het psychomotorisch onderzoek. In dit onderzoek wordt het gedrag van uw kind en geanalyseerd en hiermee inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt tijdens drie a vier sessies in de praktijk ruimte. Ook kan een observatie in de school- of thuissituatie onderdeel zijn. De psychomotorisch kindertherapeut onderscheidt verschillende zogenaamde gedragscomponenten namelijk de biologische, de sensorische, de motorische, de emotionele, de cognitieve en de sociale gedragscomponent. Van al deze aspecten worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. Vervolgens wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg en de leefomgeving (in verleden en heden) van het kind. Het gedrag krijgt betekenis en er ontstaat inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Vanuit deze analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft en of PMKT geïndiceerd is.

Advies:

Alle gegevens die tijdens de onderzoeksfase verzameld zijn, worden verwerkt in een onderzoeksrapport die met de ouder(s)/verzorger(s) wordt besproken. Als psychomotorische therapie geadviseerd is, en ouders gaan akkoord, wordt er een individueel behandelplan opgesteld en kan de therapie starten.

Behandelfase:

Tijdens behandelfase komt het kind wekelijks op een vast tijdstip naar de therapie. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de behandelresultaten. Over het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond.

Tussentijds vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats en als nodig overleg met ander betrokkenen. 

Afronding

De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek waarbij u een eindrapportage ontvangt. 

Menu